Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Regio Apotheek Amsterdam BV. u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Regio Apotheek Amsterdam. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regio Apotheek Amsterdam. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Regio Apotheek Amsterdam met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Regio Apotheek Amsterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Regio Apotheek Amsterdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Regio Apotheek Amsterdam niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Regio Apotheek Amsterdam, welke geen eigendom zijn van Regio Apotheek Amsterdam, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Regio Apotheek Amsterdam. Hoewel Regio Apotheek Amsterdam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Regio Apotheek Amsterdam worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Regio Apotheek Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Apotheek Ganzenhoef is een onderdeel van Medisch Centrum Ganzenhoef. Wilt u weten wat we doen bekijk de video.

Certificeringen

Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport ISO 9001

Adresgegevens

Regio Apotheek Amsterdam
Bijlmerdreef 1169
1103 TT Amsterdam
Fax. +31 (0)20 600 22 11

Apotheek Ganzenhoef is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam van Regio Apotheek Amsterdam nummer 34304044. BTW-nummer NL8238.15.808.B.03.