Privacy reglement Apotheek Ganzenhoef

De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Apotheek Ganzenhoef behandelt al uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn geregistreerd conform de WPB.

 


Persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd zijn worden vertrouwelijk behandeld. Apotheek Ganzenhoef zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken of aanwenden voor commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uw Apotheek Ganzenhoef worden uw gegevens bijgehouden in uw patiëntendossier. U mag dit dossier altijd inzien om gegevens aan te vullen en te corrigeren, dit dient u aan te geven bij de apotheker. De gegevens zijn verder uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde apotheekmedewerkers en uw arts(en). En ze worden alleen gebruikt als dat belangrijk is voor uw gezondheid.

 

U wordt in de apotheek zo snel en discreet mogelijk geholpen. Als u wat uitgebreider met de apotheker of een van de medewerkers wilt overleggen of praten, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Ook is er in de apotheek een aparte ruimte (spreekkamer) aanwezig om gesprekken te voeren. Wilt u hier gebruik van maken, kunt u dit aangeven aan de apothekersassistente aan de balie in de apotheek.

 

Apotheek Ganzenhoef bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. De toestemming van de cliënt is te allen tijde weer in te trekken door ons hierover schriftelijk te informeren. De e-mail adressen en (mobiele) telefoonnummers worden voor commerciële doeleinden gebruikt binnen Apotheek Ganzenhoef, mits de cliënt schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

Meer informatie kunt u vinden in de KNMP folder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ die verkrijgbaar is in uw Apotheek Ganzenhoef.
Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van de KNMP (www.knmp.nl) onder ‘organisatie & regelgeving' of door te zoeken op ‘privacy’ of ‘privacyreglement’.


Ook vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), zoeken op ‘WBP’.

 

Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen, neem dan contact op met uw Apotheek Ganzenhoef.

 

 REGIO APOTHEEK AMSTERDAM respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van REGIO APOTHEEK AMSTERDAM. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 REGIO APOTHEEK AMSTERDAM gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook kan het voorkomen dat REGIO APOTHEEK AMSTERDAM u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

 REGIO APOTHEEK AMSTERDAM maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.apotheekganzenhoef.nl worden bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. REGIO APOTHEEK AMSTERDAM gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.apotheekganzenhoef.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

 Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van REGIO APOTHEEK AMSTERDAM dan kunt u per e-mail contact opnemen met REGIO APOTHEEK AMSTERDAM Consumentenservice op @apotheekganzenhoef@ezorg.nl of per post: REGIO APOTHEEK AMSTERDAM B.V., Afdeling Consumentenservice, Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam.

 

 

 

 

 

Apotheek Ganzenhoef:

Apotheek Ganzehoef steunt Dance4LifeApotheek Ganzehoef Contact
Apotheek Ganzehoef HKZ

Apotheek Ganzehoef is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam van Regio Apotheek Amsterdam nummer 34304044. BTW nr NL819547773B01

Development by MediaZo!

Apotheek Ganzenhoef